Cofrestru

This piece of content is only available in English - SORI

Bydd Coftrestru Ar-Lein yn agor ym mis Tachwedd 2016:

  • Y Dref V y Brifysgol
  • Cat 4
  • Cat 2/3

Gweinyddir y coftrestru gan Beicio Cymru:

Rydym yn gweithio gyda Ceredigion Actif a mentrau 5x60 i redeg rasys i blant eleni drwy Gyngor Sir Ceredigion. Gweinyddir cofrestru ar gyfer y rasys yma gan ysgolion cynradd ac uwchradd Ceredigion.

Dylai pob disgybl sydd a diddordeb gysylltu a'u hathro/ athrawes am fwy o fanylion.

Manylion pellach

Bydd Cofrestru Ar Lein yn agor yn y gwanwyn 2017.

Gweinyddir y cofrestru gan Beicio Cymru:

Mae cofrestru ar agor yn awr ar gyfer pob llwybr

Gweinyddir y cofrestru gan 'Active':

yn gweithio mewn partneriaeth â:
Ceredigion County Council Discover Ceredigion Cambrian Tyres Ystwyth Cycling Club Aberystwyth University
cefnogir gan:
Aberystwyth Town Council Welsh Government Ceredigion_Actif 5x60 Starbucks
Llanllyr Abba Loos Huw Fairclough Secret Training