Criterium

Pŵer Pedalau ar y Prom

Dydd Gwener 26 Mai  - 2yp ymlaen

Dydd Gwener 26 Mai, bydd ffyrdd Aberystwyth yn cau ar gyfer rasio beics pan ddaw criterium proffesiynol y Tour Series i'r dref! Mae'r cwrs yn nadreddu o amgylch yr Hen Goleg eiconig, sy’n dyddio o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, y castell canoloesol a’r pier Fictorianaidd ac yn cyffwrdd hefyd â chanol y dref. Bydd yn ddiwrnod penigamp o adloniant i bawb.

Tra bod y raswyr proffesiynol yn arddangos eu talentau yn hwyrach ymlaen ar y 26fed, bydd beicwyr mor ifanc ag 8 oed hefyd yn cael cyfle i rasio o 2pm gyda chwe ras ysgolion, wedi'u dilyn gan ras hwyl Tref vs. Prifysgol ar gyfer oedolion lleol a myfyrwyr. Mae yna hefyd 'GoRace' am y tro cyntaf ar gyfer beicwyr hŷn, heb anghofio'r criterium ar gyfer amaturiaid 2il a 3ydd categori, sy'n golygu y bydd ymhell dros 500 o feicwyr yn rasio o amgylch strydoedd Aberystwyth fel rhan o'r Ŵyl. Dyma asgwrn cefn yr ŵyl, gan roi cyfle i bawb wedyn wylio beicwyr Olympaidd a rhai o'r goreuon o blith beicwyr y DU yn rasio, a mwynhau pleserau bwyd a diod y bariau a’r bwytai o amgylch y cwrs fydd ar agor ar y noson.

yn gweithio mewn partneriaeth â:
Ceredigion County Council Discover Ceredigion Cambrian Tyres Ystwyth Cycling Club Aberystwyth University
cefnogir gan:
Aberystwyth Town Council Welsh Government Ceredigion_Actif 5x60 Starbucks
Llanllyr Abba Loos Huw Fairclough Secret Training