Lawr Llethr

Curo'r Clogwyn

Dydd Sadwrn 27 Mai  - 1yp ymlaen

Mae rasio beiciau mynydd lawr llethr yn un o’r disgyblaethau mwyaf poblogaidd ym myd seiclo ac yn sicr yn un o’r rhai mwyaf cyffrous. Meddyliwch am sgïo lawr rhiw ac fe gewch syniad o’r cyflymdra a’r wefr sy’n gysylltiedig â’r math hyn o chwaraeon. Mae gan Aberystwyth y cyfle nawr i brofi’r cyffro hwn yn y dref wrth i Ŵyl Feicio Aber ddod â rasio beiciau mynydd lawr llethr i Graig Glais ar lan y môr, sy’n addo i fod yn un o’r cyrsiau lawr rhiw mwyaf unigryw yn y DU.

 

Gyda'i reilffordd unigryw yn darparu'r ffordd berffaith o gyrraedd y brig ar gyfer y cystadleuwyr, a’r traciau troellog a phontydd pren, mae bron fel pe bai 'Consti' wedi ei ddylunio fel cwrs rasio beiciau mynydd lawr llethr!

Bydd rhai o raswyr lawr rhiw gorau’r DU yn cystadlu trwy'r dydd ar y dydd Sadwrn, gan ddefnyddio'r bore i ymarfer a'r brif gystadleuaeth yn y prynhawn yn cynnig diwrnod llawn adloniant ar gyfer y gwylwyr. Bydd pob beiciwr yn cael ei amseru wrth reidio o’r top i’r gwaelod, a’r beiciwr fydd gyflymaf gaiff ei goroni’n enillydd – yn union fel sgïo!

Mae Caffi Consti yn noddwr i’r digwyddiad a byddant ar agor drwy gydol yr Ŵyl Feicio, yn darparu brecwast, cinio, te a choffi drwy'r dydd. Bydd ymwelwyr rheolaidd Consti yn parhau i gael mynediad llawn i'r caffi a’r cyfleusterau eraill ar y bryn.

Bydd llinell derfyn y ras yn ardal ogleddol y promenâd felly dewch lawr i brofi awyrgylch agos atoch digwyddiad beicio mynydd safonol, lle byddwch yn gweld mecanics y timau yn gweithio ar beiriannau, ein partneriaid Expo yn arddangos eu stondinau a hefyd tîm sylwebu’r digwyddiad fydd yn rhoi newyddion o’r rasys a chyfweliadau gyda’r beicwyr drwy gydol y dydd.

yn gweithio mewn partneriaeth â:
Ceredigion County Council Discover Ceredigion Cambrian Tyres Ystwyth Cycling Club Aberystwyth University
cefnogir gan:
Aberystwyth Town Council Welsh Government Ceredigion_Actif 5x60 Starbucks
Llanllyr Abba Loos Huw Fairclough Secret Training