Ysgolion

Pŵer Pedalau ar y Prom

Dydd Gwener 26 Mai 2017 - 2yp ymlaen

Manylion rasys 2017 yn dod yn fuan!

Rydym yn gweithio gyda Ceredigion Actif a'r fenter ysgolion 5x60, drwy Gyngor Sir Ceredigion i gynnig rasys plant ar gyfer pob ysgol yn y sir - ysgolion cynradd ac uwchradd. 

Caiff pob pennaeth wybodaeth ar sut i gofrestru plant ar lein a byddant yn rhoi ffurflen gofrestru papur a ffurflen caniatad rhieni i'r plant.  Rhaid i'r rhain gael eu harwyddo a'u dychwelyd i'r ysgol cyn diwrnod y ras. 

Os yw eich plentyn eisiau rasio, cysylltwch a'ch ysgol cynted a phosib! 

  • Cost - £2.50 yn unig (talwch eich ysgol)
  • Llwybr 1km di-draffig
  • Gwobrau
  • Gellir defnyddio unrhyw feic sy'n gweithio'n iawn
  • Wedi ei weinyddu a'i yswirio gan Beicio Cymru
yn gweithio mewn partneriaeth â:
Ceredigion County Council Discover Ceredigion Cambrian Tyres Ystwyth Cycling Club Aberystwyth University
cefnogir gan:
Aberystwyth Town Council Welsh Government Ceredigion_Actif 5x60 Starbucks
Llanllyr Abba Loos Huw Fairclough Secret Training